Terminprøver

Terminprøver bestiller du her.

Vi tilbyr terminprøver i matematikk for 8., 9. og 10. trinn. Prøvene er tilpasset læreverket Grunntall og lages hovedsakelig etter samme mal som eksempeloppgavene/eksamensoppgavene fra Utdanningsdirektoratet.

Til alle prøvene blir det utarbeidet et kartleggingsverktøy for læreren, Kjennetegn for måloppnåelse. Dette er ferdig tilrettelagte Word-dokumenter som læreren kan bruke til å kartlegge måloppnåelsen til hver enkelt elev. En slik kartlegging er hensiktsmessig både for eleven og læreren. Den gir en god oversikt over hva eleven kan, og hva han/hun må jobbe videre med. Dokumentet er også et nyttig verktøy til framoverveiledning i elevsamtaler og foreldresamtaler.

Bestilling for ett skoleår omfatter til sammen seks terminprøver, en prøve for hvert av trinnene til høst- og vårsemesteret. Prøvene sendes ut elektronisk slik at den enkelte skole selv kan redigere dem.

Skolene kan velge mellom abonnement som kun gjelder for det aktuelle skoleåret (årsabonnement), og fast abonnement som løper til det sies opp. For detaljer om datoer og omfanget av prøvene, se bestillingsskjema.

Utsendelsesdatoer for skoleåret 2019/2020:

Høstprøve trinn 8, 9 og 10 - tirsdag 29. oktober 2019
Vårprøve trinn 10 - mandag 23. mars 2020
Vårprøve trinn 8 og 9 - tirsdag 21. april 2020

Terminprøvene produseres nye hver år. Vi gjør derfor oppmerksom på at vi ikke kan sende ut prøvene tidligere enn de oppgitte datoene over.