Øve på symboler

Eksamensveiledningen i matematikk fra Utdanningsdirektoratet har en oppsummering av de matematiske symbolene som det forventes at elevene skal kunne. Mange av disse symbolene vil elevene naturlig møte i oppgaver og når fagstoff gjennomgås. For å få en samlet gjennomgang av symbolene, anbefaler vi at elevene arbeider med noen nettbaserte øvingsoppgaver i matematiske symboler.

Gå til oppgavene her.