Lærerveiledning

grt1-lv 2013Lærerveiledning for 1. og 2. trinn 

Lærerveiledningene inneholder forfatternes tanker rundt lærestoffet og oppgavene i lærebøkene, med kommentarer om hva som er viktig å vektlegge. Sidene i lærebøkene er gjengitt i sin helhet, og det er illustrert hvordan oppgavene skal løses. I tillegg er det forslag til flere aktiviteter enn dem som står i lærebøkene, og det er referanser til ekstraoppgaver og tilleggsmateriale som finnes i ressurspermene.

grt2-lv 2013Til en del av oppslagene er det kommentarer og innspill knyttet til de spesielle utfordringene som møter elever med matematikkvansker/dyskalkuli i det aktuelle emnet. Lærerveiledningene har også forslag til IKT-oppgaver og -aktiviteter, samt tips til bruk av det digitale verktøyet Grunntall 1–7 for interaktive tavler. 

Se utdrag. 

Priser og bestilling