Grunntall trinn 1-4

grunntall1-4Grunntall 1-4 er del av et helhetlig læreverk i matematikk for hele grunnskolen. Læreverket har god differensiering og legger vekt på tydelige læringsmål, gode eksempler, bruk av ulike læringsstiler og tilpasset undervisning. Grunntall 1-7 dekker kompetansemålene i matematikk for barnetrinnet i henhold til Kunnskapsløftet 2006.

• alt i ei bok
felles bok for alle elever
tydelige læringsmål i hvert kapittel med sammendrag til slutt
fokus på læringsstiler med tydelig merking av oppgaver
  tilpasset den kinestetiske, taktile og auditive arbeidsmåten
rikelig med oppgaver og aktiviteter som gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring
• differensiering på fem nivåer fra 3. trinn
  
(tre i læreboka pluss ytterligere to i ressurspermen)
utforskende og problemløsende oppgaver
• oppgaver som gir bred digital kompetanse
• oversiktlig og systematisk oppbygd
matematikken i sentrum
innholdsrik ressursperm for læreren med bl.a.:
  - fyldig lærerveiledning 
  - flere oppgaver og aktiviteter tilpasset ulike behov 
  - tester og egenvurderingsskjemaer 
  - kopieringsoriginaler 
  - tips til utstyr og hjelpemidler

Klikk på linkene nedenfor for å se innhold i bøkene.