Grunntall 1-7 for interaktive tavler

  • Komplette Grunntall-bøker tilrettelagt for interaktive tavler
  • Samler klassens oppmerksomhet ved gjennomgang av nytt stoff og eksempler
  • Stimulerer til å snakke om matematikk i klasserommet
  • Trinnvis visning av eksempler
  • Mulighet for forstørring av tekst og illustrasjoner
  • Arbeidsfelt med matematiske verktøy gir mulighet til å lage egne eksempler
  • Elevene kan lage eksempler og vise til hverandre
  • Egnet for prosjektor, interaktive tavler og PC/Mac
Les mer.

Tilgang til bøkene for 1—4. trinn er gratis og krever ingen innlogging.

Tilgang til bøkene for 5.–7. trinn krever lisens. En lisens gir tilgang til alle bøkene på disse tre trinnene i ett skoleår (1. juli–30. juni). Alle lisenser knyttet til en skole, får samme brukernavn og passord, men antallet lisenser begrenser hvor mange som kan bruke verktøyet samtidig.
Pris per lisens per skoleår: 250 kr (inkl. mva.)

Bestill tilgang her.Smartboard


Vi anbefaler å lese Brukerveiledningen før verktøyet tas i bruk.
Brukerveiledningen finner du nederst på startsiden.

Gå til Grunntall 1-7 for interaktive tavler.