En lisens gir tilgang til alle bøkene på 5.-7. trinn i ett skoleår (1. juli til 30. juni). Alle lisenser knyttet til en skole, får samme brukernavn og passord, men antallet lisenser begrenser hvor mange som kan bruke verktøyet samtidig.
Pris per lisens per skoleår: 250 kr (inkl. mva.)