Utstyr

I ressurspermene til Grunntall henviser vi til konkretiseringsmateriell fra Arcol AS. Arcol AS er et nettvarehus som har stort utvalg av læremidler innen flere fag, deriblant matematikk. Du kan studere deres utvalg her.

Forfatterne samarbeider en del med Skage Hansen som underviser ved Engebråten skole i Oslo. Han utvikler kortstokker til bruk i matematikkundervisningen i grunnskolen. Skage Hansen bruker selv Grunntall som lærebok i undervisningen, og kortene er et godt supplement til læreverket. De ulike kortstokkene har temaer og vanskelighetsgrad tilpasset barnetrinnet og ungdomstrinnet med temaer som blant annet: de fire regningsartene, regning med sedler og mynter, posisjonssystemet, omgjøring mellom målenheter, omgjøring mellom brøk, prosent, desimaltall og diagrammer, regning med algebra, funksjoner m.m. Du kan lese mer om produktene her.